• مشاوره طراحی اجرا ٫ تامین تجهیز کالای نفت گاز پتروشیمی و انرژی

پوشش قیر پایه نفتی

در مورد پوشش پایه نفتی، اعمال پوشش به این ترتیب است که ابتدا یک لایه قیر بر روی لوله ریخته شود، سپس یک لایه نوار فایبرگلاس، دوباره یک لایه قیر و سپس نوار رویی به دور لوله پیچیده شود. در مرحله پیچیدن نوار زیری باید زاویه و نیروی نگه دارنده رول به گونه ای باشد که نوار دارای چین و چروک نشود و از تماس پیدا کردن نوار با سطح لوله جلوگیری شود. این نوار برای افزایش استحکام عایق به کار می رود و باید دقیقاً در وسط پوشش لوله قرار گیرد و بسته به سایز لوله، همپوشانی حداقل ۱۲ میلی متری داشته باشد. اگر در این مرحله رطوبتی بر روی لوله باشد بین فلز و پوشش محبوس می شود و رطوبت حاصله باعث جداشدن عایق می شود و در هنگام انجام تست هالیدی دستگاه اخطار می دهد ( اصطلاحاً بوق سوزنی می زند).

استانداردهای مربوط

EN 10300
BS 4147
Shell DEP 31.40.30.33
DNV RP-F-106
ISO 9001 :2000