• مشاوره طراحی اجرا ٫ تامین تجهیز کالای نفت گاز پتروشیمی و انرژی

پوشش قیر ذغال سنگی

پوشش های ذغالسنگی(قطران) چند دهه ای است که به منظور پوشش لوله های فولادی به جهت حفاظت در برابر خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد و درجات مختلف ۱۰۵/۱۵, ۱۰۵/۸, ۱۲۰/۵ را دارد. این نوع پوشش برای جلوگیری از خوردگی است که با ترکیب پشم شیشه، مقاومت مکانیکی را برای جابه جایی پیدا می کند.

این پوشش طبق استانداردهای IPS-M-TP-290, AWWA C203 و BS 4164 با حداکثر کارایی و حداقل قیمت در مقایسه با پوشش های موجود اجرا می گردد. با اینکه هزینه پوشش های ذغالسنگی(قطران) کم می باشد، اما خواص پوششی آن بستگی به ضخامت آن دارد.

پوشش ذغال سنگی(قطران) برای سازه های روی زمین و لوله کشی مناسب نیستند و فقط برای سازه ها و خطوط لوله زیرزمینی و بستر دریا به کار می روند.