• مشاوره طراحی اجرا ٫ تامین تجهیز کالای نفت گاز پتروشیمی و انرژی

قیرهای عملکردی

تولید انواع قیر صادراتی ، راهسازی و انواع قیرهای خاص.

تولید قیر انامل قیر پایه نفتی و قیر اصلاح شده با استانداردهای رایج ، بیتومن های تولیدی در ۲ نوع بسته بندی متفاوت به صورت درام یا بشکه ، کیوب با خشتی و جامبو یا کیسه تهیه نمایید.

تحت مدیریت کیفیت با استاندارد ISO 9001-2015 تولید میگردد.

استاندارد تولید بیتومن Isiri 12551.2 وASTM-3381 می باشد.