• مشاوره طراحی اجرا ٫ تامین تجهیز کالای نفت گاز پتروشیمی و انرژی

سیستم های تک لایه و چند لایه بر پایه کولتار اپوکسی

چسبندگی عالی، مقاومت بالا در برابر آب و نفت خام، ایجاد فیلم مقاوم در برابر عوامل خورنده، مقاومت عالی در برابر عوامل شیمیایی، انعطاف پذیری مناسب این رنگ، استفاده از آن را جهت پوشش و محافظت تجهیزات مدفون در خشکی و تاسیسات در مجاورت محیط های مرطوب نظیر اسکله ها، کف و بدنه کشتی ها، مخازن آب و نفت خام ، برج های خنک کننده و خطوط لوله مقدور می سازد. اجرای سیستم های پوششی ذیل امکان پذیر می باشد.