پروژه ها


پروژه ها


اطلاعات مربوط به گزیده ای از قراردادهای شرکت نورد لوله و پوشش نیزار
ردیف موضوع قرارداد سایز   کارفرما  تاريخ شروع تاريخ خاتمه
1 لوله فولادی و پوشش لوله  طرح باغان 6.3*609
8*609
چکاد جنوب  1398/05/11 در حال اجرا
2 خرید مواد اولیه پوشش   آب و فاضلاب تهران 1399/02/01 1399/05/05
3 پوشش لوله فولادی   6*711 شرکت قائم(سیاحان) 1397/04/15 1399/04/20
4 پوشش لوله فولادی 8*812
14.3*812
شرکت قائم(ولیعصر) 1398/05/۱۵ در حال اجرا
5 پوشش لوله فولادی لوله 1200 در ضخامتهای مختلف شرکت قائم(کرخه) 1397/۱۲/1۵ در حال اجرا
6 فروش لوله 6*711 فرادید میهن 1398/11/01 1399/02/30
7 لوله فولادی مورد نیاز پروژه آبرسانی دشت مور  508 الی 812 قایم
زیدون کوش 
1397/03/05 1398/11/30
8 آبرسانی از سد کالپوش  6.3*609 آب منطقه‌ای سمنان  1398/04/01 1398/12/10
9 آبرسانی به شهر تبریز  1017 شرکت قائم(عاشورا)  1398/05/01 در حال اجرا 
10 خرید لوله 14.3*2032 سامان آب 1398/10/01 1399/02/15
11 خرید لوله و پوشش خارجی لوله 609 میلیمتر در ضخامتهای مختلف ذوب آهن 1398/05/02 1398/11/16
12 خرید لوله و پوشش خارجی لوله 609 میلیمتر در ضخامتهای مختلف ذوب آهن 1399/06/22 در حال اجرا 


اطلاعات مربوط به گزیده ای از قراردادهای شرکت نورد لوله قائم قم 
ردیف موضوع قرارداد سایز  ( اینچ )  وزن ( تن )  کارفرما  کارفرما اصلی  تاريخ شروع تاريخ خاتمه مشاور
1 ورق های فولادی گرم نوردیده   ( طرح جامع آبرسانی تهران ) --- 28,571 آب و فاضلاب تهران آب و فاضلاب تهران 1394/05/05 1396/05/31 شرکت مهندسین مشاور لار
2 لوله فولادی (شبکه آبیاری و زهکشی دشتهای مریوان و قزلچه سو)  40 و 48 و 56 550 آب منطقه‌ای کردستان آب منطقه‌ای کردستان 1394/10/05 1394/12/05 شرکت مهندسی واپایش فرایند آدنا
3 آبرسانی از سد گاران  26 و 51  3000 آب منطقه ای کردستان آب منطقه ای کردستان 1394/10/05 94/12/01 واپایش فرآیند آدنا 
4 لوله فولادی کمربندی جنوب تهران  72 7,760 آب و فاضلاب تهران آب و فاضلاب تهران 1394/10/23 1395/04/23 شرکت مهندسین مشاور لار
5 لوله فولادی (آبرسانی تبریز)خط دوم بخش اول  80 10,000 قرارگاه خاتم الانبیاء آب منطقه ای آذربایجان شرقی  1395/01/01 1396/06/31 شرکت مهاب قدس
6 لوله فولادی (خط انتقال آب ارس)  80 6,930 نیرو گستر  آب منطقه ای آذربایجان شرقی  1395/02/22 1395/05/22 مهندسین مشاور فراز آب
7 لوله فولادی ( دشت سیستان ) بخش اول  56 و 72 و 80 28,000 وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 1395/06/03 1396/03/03 شرکت آبکاوش سرزمین
8 لوله فولادی (دشت سیستان) بخش دوم  56 و 72 و 80 19,500 وزارت جهادکشاورزی وزارت جهادکشاورزی 1395/06/03 1396/11/26 شرکت آبکاوش سرزمین
9 شبکه آبیاری و زهکشی اراضی شلمچه و دهکده ولیعصر  64 600 جهاد نصر  جهاد نصر  1395/08/05 95/10/05 سامان آبراه 
10 لوله فولادی میلیمتر (پروژه آبرسانی بم – بروات)  40 2,550 جنرال مکانیک آب منطقه ای کرمان  1395/08/09 1396/03/09 شرکت مهندسین مشاور مهارآب
11 لوله فولادی (پروژه اسکله و موج شکن بندر انزلی)  34 و 36  1,000 جنرال مکانیک --- 1395/09/28 1395/11/13 مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران
12 لوله فولادی (آبرسانی تبریز)خط دوم بخش دوم  80 5,000 قرارگاه خاتم الانبیاء آب منطقه ای آذربایجان شرقی  1395/10/14 1396/01/14 شرکت مهاب قدس
13 لوله فولادی مورد نیاز پروژه آبرسانی بن - بروجن  52 18,000 آب منطقه ای چهار محال و بختیاری  آب منطقه ای چهار محال و بختیاری  1395/11/25 1396/05/30 مهندسین مشاور زیست آب 
14 لوله فولادی (پروژه آبرسانی به بم-بروات)- بخش دوم  48 5,362 جنرال مکانیک آب منطقه ای کرمان  1396/05/23 1396/11/23 شرکت مهندسین مشاور مهارآب
15 لوله فولادی آبرسانی از مخزن 20 هزار متر مکعبی میبد  20 الی 48 500 آب منطقه ای یزد  آب منطقه ای یزد  1396/08/01 96/10/01 مهراز سامان 
16 لوله فولادی ( طرح توسعه آبرسانی به چهارده شهرستان استان اصفهان )  64 3,000 چکاد جنوب  آب منطقه‌ای اصفهان 1396/11/11 1397/02/30 شرکت مهندسین مشاور زایند آب
17 لوله فولادی پروژه آبرسانی از سد کرخه  4 الی 48  5,000 جهاد کشاورزی ایلام جهاد کشاورزی ایلام 1396/1۲/۱۵ در حال اجرا سامان آبراه
18 لوله فولادی پروژه آبرسانی هلیلان  24 و 28 و 40 و 48 700 جهاد کشاورزی ایلام جهاد کشاورزی ایلام 1396/۱۲/1۵ در حال اجرا نمآب گستر
19 لوله فولادی ( طرح آبرسانی از سد کمال صالح به شهر اراک )  16و20و 24 و 32 و36و40 و 48  2,600 آب منطقه‌ای مرکزی آب منطقه‌ای مرکزی 1397/02/01 در حال اجرا مهندسی مشاور تهران سحاب
20 لوله فولادی آبرسانی به شهر شوشتر  16 و 20 و 28 600 سازمان آب و برق خوزستان سازمان آب و برق خوزستان 1397/02/01 1397/06/20 شرکت مهندسین مشاور دزآب
21 لوله فولادی  ( پروژه سامانه پایاب سد ابیورد )  24 و 32 و 64 1,000 آب منطقه ای خراسان رضوی آب منطقه ای خراسان رضوی 1397/02/17 1397/09/20 شرکت مهندسین مشاور آب پوی 
22 لوله فولادی مورد نیاز پروژه آبرسانی دشت مور  20 الی 32 1,500 زیدون کوش  شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد 1397/03/05 1397/05/01 شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس
23 لوله فولادی پروژه غدیر  52 15,000 قرارگاه خاتم الانبیاء --- 1397/03/07 1397/07/01 شرکت تجهیزات آب و برق ایران
24 لوله فولادی آبرسانی سد کرم آباد  80 1,200 سگال آذر  شرکت آب منطقه ای آذریاجان غربی 1397/03/13 1397/05/30 مهندسی مشاور فراز آب
25 لوله فولادی مورد نیاز آبرسانی از سد گردیان  20 و  48  1,200 شیمبار  آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1397/03/13 1397/06/30 شرکت مهندسی مشاور فراز آب
26 لوله فولادی آبرسانی از سد درودزن  20 الی 32 3,400 شیمبار  آب منطقه ای فارس 1397/03/15 1397/06/30 شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس
27 لوله فولادی مورد نیاز پروژه آبرسانی داماهی  56 13,000 زلال ایران  آب منطقه ای هرمزگان 1397/03/30 1397/07/01 شرکت مهندسی مشاور پدید آب سپاهان
28 لوله فولادی های فولادی مورد نیاز آبرسانی از سد گاوشان  32 600 آب منطقه ای کردستان آب منطقه ای کردستان 1397/04/15 1397/07/30 شرکت مهندسین مشاور آبان پژوه
29 لوله فولادی مورد نیاز پسآب  24 1250 ذوب آهن اصفهان  ذوب آهن اصفهان  1397/06/13 1397/12/01 ذوب آهن اصفهان 
30 آبرسانی به شهر سرزمین ایرانیان  28 2800 سیاحان سرزمین ایرانیان  سیاحان سرزمین ایرانیان  1397/09/27 1398/05/30 ری آب 
31 آبرسانی از سد گاران  40 1700 آب منطقه ای کردستان آب منطقه ای کردستان 1397/10/07 1397/12/20 پویاب 
32 شمع های فولادی اسکله بندر ستاره قشم  40 2000 شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم  1397/11/08 1397/12/20 فارور 
33 آبرسانی از سد کالپوش به شهر سمنان  24 4000  آب منطقه ای استان سمنان  1398/04/01 1398/08/01 طوس آب 
34 آبرسانی به شهر های بم و بروات  48 25000  آب منطقه ای کرمان جنرال مکانیک  1398/04/01 در حال اجرا  طوس آب 
35 آبرسانی به شهر تبریز  40 4000 آب منطقه ای آذربایجان شرقی  موسسه عاشورا  1398/05/01 در حال اجرا  آراد پایا
36 پروژه داماهی  80 4000 آب منطقه ای هرمزگان  شرکت زلال ایران 1398/05/01 1398/08/15 پدید آب سپاهان 
37 آبرسانی به اراضی ولیعصر  32 6000 وزارت جهاد کشاورزی  1398/02/01 1398/06/02 آبکاوش سرزمین 
38 آبرسانی از سدباغستان استان بوشهر 18 الی 24 20000 شرکت چکاد جنوب آب منطقه‌ای بوشهر  1398/04/03 1398/06/20 شرکت مهندسین مشاور آبساران 
39 لوله های فولادی مورد نیاز تصفیه خانه  24 الی 40 1000 شرکت مهندسی دزون آب و فاضلاب آذربایجان شرقی  1398/03/28 1398/05/30 شرکت مهندسین مشاور فراز آب 
40 پروژه تصفیه خانه آب سرنی 32 الی 56 1000 شرکت مهندسی میراش  شرکت مهندسی میراش  1398/03/29 1398/10/20 شرکت مهندسین مشاور آبان پژوه
41 پروژه داماهی  80 4000 آب منطقه ای هرمزگان  شرکت زلال ایران 1398/05/01 1398/08/15 پدید آب سپاهان 
42 لوله فولادی مورد نیاز پسآب  24 6000 ذوب آهن اصفهان    1397/06/13 1398/04/01 ذوب آهن اصفهان 
43 لوله های آبرسانی طرح آجی چای  36 1100 آب منطقه ای آذربایجان شرقی  آب منطقه ای آذربایجان شرقی  1397/06/15 در حال اجرا  ---
44 لوله های آبرسانی طرح آجی چای  56 500 شهرداری اصفهان  شهرداری اصفهان  1397/09/16 در حال اجرا  ---
45 لوله فولادی مورد نیاز پسآب  24 7000 ذوب آهن اصفهان    1399/06/22 در حال اجرا  ذوب آهن اصفهان 

شرکت تولیدی نورد لوله
وپوشش نیزار


معرفی شرکت