• مشاوره طراحی اجرا ٫ تامین تجهیز کالای نفت گاز پتروشیمی و انرژی

مصالح پایه نفتی

قیرهای نفتی سال ها است که به طور گسترده به عنوان پوشش های حفاظتی مورد استفاده قرار می گیرند . این سیستم پوششی از خوردگی جلوگیری نموده و با ترکیب پشم شیشه ، مقاومت مکانیکی را برای جابجایی افزایش می دهد .
خواص این سیستم پوششی بستگی به ضخامت آن داشته که میانگین ضخامت نهایی پوشش پس از تکمیل بین ۶-۴mmاست و حداقل ضخامت پوشش نیز بر روی درزجوش و یا جوش مارپیچی ممکن است تا ۳mm مشروط بر این که نتیجه آزمایش منفذیابی تأیید گردد مجاز می باشد .

پوشش های قیری دارای مقاومت الکتریکی خوبی بوده و جریان حفاظت کاتدی نسبتاً کمی نیاز دارد و نیز در مقابل جدایش کاتدی نسبت به دیگر پوشش ها مقاوم تر هستند . لازم به ذکر است شدت جریان طراحی پیشنهادی برای ۱۵ تا ۳۰ سال عمر عملیاتی خطوط لوله ۲۰۰mA بر هر مترمربع ، از سطح خارجی لوله می باشد .

سیستم های پوشش قیری ممکن است در درجات عملیاتی حدود ˚C 10- تا ۷۰˚C به کار روند . هنگامی که دما به زیر ۴˚C می رسد می بایست در هنگام نصب در سایت جهت جلوگیری از ایجاد ترک و جداشدن دقت شود . لازم به ذکر بوده حداکثر دمای اعمال پوشش برای قیرهای گرید A وB برابر ۲۵۰˚C و برای قیر گرید C تا ۲۶۰˚C می باشند و به صورت تک لایه یا دولایه اعمال می گردد (طبق استاندارد IPS-E-TP-270).

برخی ویژگی های فنی سیستم پوششی عبارتند از :

– نفوذپذیری کم نسبت به آب ، اکسیژن و نمک ها
– چسبندگی خوب به لوله های فولادی
– اعمال راحت بر بدنه لوله ها
– قیمت مناسب
– مقاوم نسبت به عوامل خورنده بیولوژیکی
– تعمیرات آسان در نقاط آسیب دیده

انعطاف پذیری فرمولاسیون محصول بیتومن انامل تولیدی این شرکت به گونه ای است که در تطابق کامل با استانداردهای ذیل می باشد .

AWWA C203
EN10300
IPS-M-TP-295
BS 4147
ISO 5256
IGS-TP-011-1(1)
IGS-TP-011-1(2)